Jaarrekening

Een jaarrekening is verplicht voor elke organisatie, gevestigd in Nederland. Hiermee heeft de onderneming direct inzage in de financiële situatie. Deze is dan ook vaak intern bedoeld voor de leiding of het bestuur van een bedrijf of organisatie. Daarnaast kunnen aandeelhouders van een coöperatie, BV of NV ook inzage krijgen in de jaarrekening om de financiële situatie te beoordelen.

Een jaarrekening bestaat in de basis uit de volgende onderdelen:

  • Jaarverslag
  • Balans
  • Winst- en verliesrekening
  • Resultatenrekening
  • Toelichting op de rekeningen
  • Kasstroomoverzicht
  • Accountantsverklaring

Sinds 1 november 2015 hoeven micro-ondernemingen geen accountantsverklaring meer toe te voegen bij de jaarrekening. Een micro-onderneming heeft een balanstotaal van max. 350.000 euro, een netto-omzet van max. 700.000 euro en minder dan 10 werknemers in dienst gedurende het boekjaar.